تحقیق در مورد ساخت هاي ثابت و واحدهاي آزاد

تحقیق در مورد ساخت هاي ثابت و واحدهاي آزاد

تحقیق در مورد ساخت هاي ثابت و واحدهاي آزاد

145 صفحه word |فونت tahoma سايز 14| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ
بخشي از تحقيق

ساخت ثابت به عنوان يك مسئله طراحي

در طرح ساخت ثابت بيشترين و بهترين استفاده مطرح است . چگونه مي توان بيشترين گونه گوني در شيوه زندگي خوشداشتهاي شخصي را با استفاده از كمترين واحد آزاد تامين كرد ؟

به طور كلي بهترين و اقتصادي ترين راه حل آنست كه تنها عناصري قابل تغيير باشد كه بايد بالاخره در آينده آنها را تغيير داد .

اگر تعداد عناصر تغييرپذير خيلي كم باشد ساخت ثابت نمي تواند تغييرات طرح را جوابگو باشد بنابراين چيزي خلاف منطق خواهد شد .

اين امر دربارة واحدهاي آزاد هم صدق مي كند طراح بايد عوامل موثر و تغييرات احتمالي در آينده را بشناسد . بايد بداند كه چه چيز چه مقدار عمر مي كند . يكي از دلايل كمبود اطلاعات ما در مورد محركهاي اين تغييرات و تنوعات اين واقعيت است كه اصولاً در خانه سازي انبوه عصر حاضر امكانات زيادي براي تغييرات باقي نمانده است . هنوز هم هستند كسانيكه مالك خانه خود هستند و مي توانند آن را تغيير دهند هر چند كه در طرح خانه ها در ابتدا امكان تطبيق در نظر گرفته نشده باشد .

مشاهده (1)

محل بين آشپزخانه و نشيمن قبلاً جاي ميز صبحانه بوده و اكنون تبديل به كابينت شده است .

حتي مي توان كمي اشپزخانه را كوچكتر كرد و نشيمن را بزرگتر كرده تا حالت L پيدا كند .

حمام بزرگتر شده و اتاقهاي خواب كمي كوچكتر شده اند .

ساخت ثابت و واحدهاي مسكوني :

تا به حال بيشتر به مسئله تغيير نقشه در داخل واحد مسكوني رو به رو بوده ايم ولي اين مسافت را طوري مي توان طراحي كرد كه امكان تغيير و تبديلهاي ديگر را هم بدهد . سه امكان وجود دارد مي توان سطح زير بنا را از طريق افزودن ساختمان جديد بزرگتر كرد يا آن را با جا به جا كردن واحدهاي داخل ساخت ثابت تغيير داد ، مثل برداشتن ديوار بين دو واحد مسكوني مجاور و بالاخره عملكرد داخل واحد مسكوني را مي توان دگرگون كرد .

البته طراحي اين گونه ساختهاي ثابت قابل بحث است زيرا جوابگويي به اين امكانات و تغييرات از نظر فني گران تمام مي شود .

تغييرات در سطح زيربنا :

محله اي قديمي به خاطر ساختن خانه هاي جديد به جاي خانه هاي قديمي و به علت افزودن بخشهاي تازه و تا حدودي به علت تغيير حدود زمينها مدام در حال تغيير است . به همين دليل فضاهاي باز داخل بلوكها توسط قسمتهايي كه از پشت به ساختمان هاي موجود افزوده شده و عملكرد مسكوني دارد و نيز ساختمانهاي يك طبقه با عملكرد تجاري ، پوشيده شده است . در چنين محله اي حدود زمين‌ها تا حدي تغيير يافته ، مثلاً از اتصال دو خانه يك خانه به وجود آمده است اما خراب كردن ديوارهاي عرضي كار مشكلي است زيرا معمولاً كف خانه ها هم سطح نيست و خراب كردن ديوار ممكن است ساختمان را تضعيف كند يا درسيم كشي و لوله كشي خانه ايجاد اختلال كند .

 

تغييرات در عملكرد

اگر در بخشهاي داخلي شهر قدم بزنيم به سادگي در مي يابيم كه غالباً عملكرد ساختمانها عوض شده است . تبديل خانه ها در بسياري از محلات به مغازه ، فروشگاه، انبار ، گاراژ و غيره امري كاملاً عادي است .

 

مشاهده (2)

در خانه هايي كه فقط 10 تا 20 سال از عمر آنها مي گذرند افراد براي پاسخگويي به نيازهاي خود تغييراتي را در خانه ها ايجاد مي كنند .

براي درختكاري ، گذاشتن نرده و صندوق پست يا ساختن گلخانه پول و وقت كمي را مي گيرد اما تغييرات در سطح زيربنا يا بازسازي خانه وقت و هزينه بيشتري را مي گيرد .

در بعضي خانه ها قسمتي از فضاي خانه بازسازي شده و تبديل به سالن زيبايي مي شود كه معمار هيچگاه چنين چيزي را پيش بيني نمي كرد .

 

ساخت ثابت و مردم

چرا مردم خانه هاي خود را تغيير مي دهند ؟

 

نياز به هويت

مردم مي خواهند بشناسند و شناخته شوند به همين جهت شخص لباس و اثاثه و اتومبيل خود را از بين چند نوع مختلف انتخاب مي كند اين نياز در انتخاب مسكن نيز نقش دارد .

پنجره هاي مدرن عريض با شيشه هاي بزرگ به جاي پنجره هاي كشيده قديمي به كار مي رود و سقفهاي تزيين شده به جاي شيرواني ها .

ساختمانها و به خصوص خانه ها هميشه وسيله اي بوده است براي بين خصوصيات فردي و صاحبان آنها هميشه اين طور حس كرده اند كه نيازمندند تا محيط خود را شخصي و خصوصي كنند .

 

تغييرات در شيوه زندگي

نياز به هويت به تنهايي ، انگيزه برخي تغييرات در مسكن است ولي علاوه بر آن تغييرات در شيوه زندگي نيز از عوامل موثر در اين زمينه است . تغييرات در شيوه زندگي عموماً محصول تماس با ساير اقوام و ملل ، افكار نوين مربوط به انسان و جامعه و امكانات تكنولوژيكي جديد است . تغييرات شيوه زندگي به اين صورت جلوه گر مي شود كه ضوابط مردم در مورد اينكه چه كاري عملي است و طرح خوب چيست و غيره ، عوض مي شود .

انسان موجودي اجتماعي است نه تنها همشكلي و همساني هويت وي را در معرض تهديد قرار مي دهد بلكه بها دادن بيش از حد او به قضاوت ديگران نيز اين هويت را‌به‌مخاطره مي اندازد . تغييرات در ساختار جامعه ما در شيوه زندگي تاثير بسزا

مي گذارد . شيوه زندگي ده سال پيش با شيوه زندگي امسال فرق مي كند .

افزايش ثروت باعث تغيير شكل خانه ها شده است . ديگر خانه اي وجود ندارد كه به توان گفت كه اين خانه كارگري متعلق به يك خانواده معمولي طبقه كارگر است. روابط در داخل خود خانه نيز تغيير كرده است .

حالت دلخواه اينست كه دسته بندي فضاهاي خصوصي و جمعي براي هر خانواده با در نظر گرفتن خصوصيات آنها صورت گيرد .

 

امكان تكنولوژيكي نوين

تكنولوژي جديد امكان تغيير در نحوة استفاده از فضاهاي موجود را فراهم آورده است . وقتي حرارت مركزي به كار رود امكان طرح فضاي باز و يكپارچه به وجود آيد ديگر لازم نيست يك اتاق گرم به عنوان مركز همه فعاليتها داشته باشيم . در اين صورت هر فرد خانواده مي تواند در اتاق خصوصي خود استراحت كند .

يك خانه در طول مدتي كه مورد استفاده قرار مي گيرد مرتب تغيير مي كند به خصوص چون عمر برخي از عناصر كمتر از طول عمر سازه است . پنجره اي كه ديگر راحت بسته نمي شود بايد تعويض گردد .

نماي خارجي به اندازه سازه بتني دوام نخواهد كرد جا به جايي يا بهسازي معمولاً

خرج زيادي بر مي دارد . شايد بهتر باشد كه در طرح اوليه برخي عناصر در نظر داشت كه بالاخره آنها تعويض خواهند شد . و اين كار بايد به آساني امكان پذير باشد .

به طور كلي تعداد قطعات شكستني يا آسيب پذير خانه در حال افزايش است . هرچه وسايل بهداشتي و تجهيزات آشپزخانه پيچيده تر و ظريفتر مي شود احتمال دوام آنها در طول پنجاه سال عمر ساختمان كمتر مي گردد .

بالاتر از همه شتاب پيشرفت تكنولوژي باعث مي شود كه برخي خانواده ها بعضي از وسايل منزل را حتي قبل از كهنه و خراب شدن تعويض كنند .

 

خانواده متغير

خانه بايد انعطاف پذير باشد . اولين دليل براي اين امر تغيير طبيعي تركيب خانواده است . با وجود اهميت اين عامل بحث قبلي نشان داد كه عوامل مهم ديگري نيز در اين زمينه وجود دارد . سير دوره هاي مختلف توسعه خانواده بدين ترتيب است :

زوج جواني كه ازدواج كرده اند و بچه ندارند ، خانواده با بچه هاي كوچك كه بزرگ مي شوند ، به دانشگاه مي روند و سرانجام خود تشكيل خانواده مي دهند و خانه را ترك مي كنند .

اين فقط يك تغيير كمي نيست ، اين تغييرات در خانه فقط بر تـعداد اتاقـها تـاثيـر

نمي گذارد ، بلكه نوع تجهيزات و تعداد و مكان وسايل خانه را نيز تحت تاثير قرار خواهد گرفت .

يكي از امتيازات واحدهاي آزاد اين است كه خانواده مي تواند در ابتدا فقط از يك مجموعه واحدهاي اوليه استفاده كند . عواملي كه در تصميم گيري براي تغيير محيط وجود دارد در مورد هر فرد و نيز هر خانواده متفاوت است اين دلايل كافي است كه طراح را وادار مي كند تا به فكر يافتن راه حلهاي معمارانه اي بيفتد كه ايجاد گونه گوني در طرح داخلي را ممكن سازد .

 

مشاهده (3)

با توجه به نياز افراد ساختمان هاي مسكوني طبقه بندي مي شوند .

  • خانواده با دو بچه (طرح مورد پسند)

نشيمن بزرگ مجاور بالكن ، هال ورودي بزرگ ، آشپزخانه با غذا خوري ، اتاقهاي خواب و حمام مجاور به يكديگر ، ده گنجه و يك انبار .

  • خانواده با دو بچه (طرح مورد پسند)

نشيمن بزرگ با آفتاب بعد از ظهر ، اتاق خواب بچه ها با آفتاب صبح ، آشپزخانه بدون غذا خوري ، گنجه هاي بسيار .

  • زوج با يك پسر در كالج (طرح مورد پسند)

نشيمن سراسري ، آشپزخانه مجاور بالكن ، سه اتاق خواب ، يكي براي مهمان ، هال ورودي عريض .

  • يك زوج (طرح مورد پسند)

نشيمن دراز و مستطيل شكل ، آشپزخانه با غذا خوري كه رو به جنوب نباشد ، اتاق خواب اصلي ، اتاق خواب مهمان ، اتاق مطالعه ، هال ورودي بزرگ ، حمام بدون وان ، ديوار به صورت گنجه هاي جداگر اتاقها .

  • يك زوج (طرح مورد پسند)

نشيمن بزرگ جنوبي ، اتاق خواب بزرگ جنوبي ، اتاق مطالعه كوچك ، اتاق مهمان با دستشويي ، آشپزخانه بزرگ با غذا خوري نزديك هال ورودي ، دوش و وان.

  • يك زوج سالخورده (طرح مورد پسند)

نشيمن بزرگ ، اتاق خواب بزرگ ، آشپزخانه با غذا خوري ، دسترسي به همه اتاقها از هال ورودي .

  • يك زوج جوان (طرح مورد پسند)

نشيمن بزرگ جنوبي در تمام عرض آپارتمان ، آشپزخانه كوچك با غذا خوري رو به نشيمن ، اتاق خواب با تخت در گوشه ، اتاق مهمان براي يك نفر .

  • دو پرستار (طرح مورد پسند)

نشيمنهاي جداگانه ، اتاقهاي خواب جداگانه با دستشويي ، آشپزخانه مشترك با غذا خوري ، حمام مشترك ، نشيمنهاي جنوبي ، هال ورودي مناسب براي تفريحات و ورزش .

(ساخت ثابت به عنوان يك مسئله طراحي)

از مشاهده گذشته سه اصل در طراحي ساخت ثابت نتيجه مي شود :

اولاً : يك واحد مسكوني در يك ساخت ثابت بايد بتواند چندين طرح متفاوت را ممكن سازد .

ثانياً : بايد امكان تغيير سطح زيربنا يا با ساختمان اضافي يا از طريق جا به جا كردن حدود واحدهاي داخل ساخت ثابت وجود داشته باشد .

ثالثاً : ساخت ثابت نبايد الزاماً به جميع اين معيارها جواب گويد .

(ارزيابي كاربردهاي امكانات)

در طراحي ساخت ثابت دو مسئله فني وجود دارد كه بايد با آن به طور نظام يافته برخورد كرد . اول ارزيابي كاربردهاي ممكن است .

از كجا مي دانيم كه طرح يك ساخت ثابت براي موقعيت خاص خودش بهترين است ؟

ساخت ثابت بنا به تعريف عبارت از ساختاري است كه حق انتخاب طرح واحدهاي مسكوني را در اختيار مي گذارد . بنابراين ارزيابي بايد بر اساس روشي انجام شود كه بتواند امكانات مختلف ساخت ثابت براي طرحهاي متفاوت مطابق معيارها را بيازمايد . طرحهايي كه در عين حال با ضوابط تطبيق نمايد . اين روند پيچيده است كه مقايسه يك سري طرحها را نيز در بر مي گيرد .

هنگامي كه طراح مي خواهد قبل از اتمام كار يعني در مرحله طرح مقدماتي بداند كه آيا ساخت ثابت مي تواند طرحهاي مورد نظر را در خود جاي دهد ، كار از اين هم مشكل تر مي شود .

 

هماهنگي ساختهاي ثابت و واحدهاي آزاد

دومين مسئله رابطه متقابل بين ساخت ثابت و واحدهاي آزاد است . يك ساخت ثابت الزاماً بايد تطبيق پذير باشد يك ساخت ثابت فقط هنگامي قابل استفاده است كه در چهارچوب آن تغيير به آساني صورت پذيرد . هر ساخت ثابت بايد بدون اطلاع در مورد واحدهاي آزادي كه بعداً در آن قرار خواهد گرفت طراحي شود . واحد آزاد نيز بايد بدون اطلاع از ساخت ثابت طرح شود . براي اينكه اين هماهنگي در زمينه فني امكانپذير باشد ، بايد كار به طور منظم انجام شود تا افراد مختلف بتوانند مستقلاً كالاهاي متفاوتي را توليد كنند . كالاهايي كه بعداً با كمترين صرف وقت و هزينه به هم متصل شود .

در طرح ساخت ثابت پيدايش اين مسئله اجتناب ناپذير است هر چند كه در خانه سازي سنتي نيز اين قبيل مسائل روز به روز بيشتر بروز مي كند . در مراحل اوليه طراحي غالباً اين مشكل پيش مي آيد كه چگونه بايد يك «مجموعه گونه گوني» مختلف يك نقشه را ارزيابي كرد . براي حل اين مشكل بايد از يك روش و يك نظم استفاده كرد حتي وقتي كه مسئله اصلي ساخت ثابت نباشد . هرچه بيشتر در پي صورت بندي معيارهاي كلي طراحي باشيم وجود يك روش مدون براي ارزيابي راههاي احتمالي ديگر ، در مراحل اوليه طراحي اهميت بيشتري مي يابد .

 

محل جايگيري و اندازه فضاها

وقتي مي خواهيم بدانيم نتيجه يك انتخاب معماري و تصميم گيري در يك مورد خاص در طرح چيست و چه استفاده اي خواهد داشت ، مشكل ارزيابي ظاهر مي‌شود. در فصول «محل جايگيري و اندازه فضاها» و نيز «عمليات» نشان خواهيم داد كه چگونه مي توان طرحها را به طريقه منظم طراحي كرد .

مسئله هماهنگي عموماً در امر خانه سازي نيز وجود دارد . زماني كه‌براي اقتصادي

بودن و نيز مرغوبيت كالا ، پيش ساختگي و نيز صنعتي شدن ضروري است ، لزوم ايجاد قراردادهايي در مورد اندازه ها و هماهنگي كالاها به چشم مي خورد بايد نظامي هم وجود داشته باشد تا اين قراردادها را مداوماً بسط دهد با زمان منطبق نمايد وگرنه قرارداد تاثير كارايي نخواهد داشت .

ديگر كافي نيست كه براي هر پروژه خاص ضوابط معيني تعيين كرد . سيستم طراحي باز و آزاد كه اخيراً در مجامع معماري مطرح شده است به هماهنگي نياز دارد . ساختمان سازي سنتي نيز با همين مسئله رو به رو است .

اين مسئله فقط در صورتي قابل حل است كه از يك نظام مشترك براي تصميم گيري استفاده شود .

 

حوزه ها و حاشيه ها

در طرح صفحه بعدي يك طرح ساده از يك ساخت ثابت است ، چند خط اضافي كشيده شده است . اين خطوط يك نظام حوزه و حاشيه تشكيل مي دهد با كمك اين خطوط مي توان به طور منظم گونه گوني هاي يك طرح را كه جوابگوي مجموعه مشخصي از معيارها باشد به وجود آورد .

حوزه ها و حاشيه ها به طراحي ساخت ثابت نيز كمك مي كنند ساختي كه در آن

واحدهاي مسكوني با همان معيارهاي مذكور بنا مي شود .

حوزه ها و حاشيه ها به ما كمك مي كنند تا ضوابط طراحي را صورت بندي كنيم خواه براي واحدهاي داخل يك ساخت ثابت طرح شده و خواه ساخت ثابتي كه مي خواهيم طرح كنيم . طرح ساخت ثابت بر اساس مجموعه  ضوابطي شكل گرفته است كه در چارچوب نظام خاصي از حوزه و حاشيه قرار دارد .

حوزه ها و حاشيه ها  نوارهاي ثابتي هستند كه مي توان فضاها را طبق قراردادهاي ويژه اي در آنها جاي داد .بعضي اتاقها ممكن است فقط در يك حوزه باشند و بعضي ديگر در يك يا چند حوزه قرار گرفته باشند .

استفاده از حوزه و حاشيه به طرح ساخت ثابت كمك مي كند . ساخت ثابت خود طرح واحدها را به ما مي دهد . اين طرحها بر ضوابطي كه از قبل تعيين كرده ايم منطبق است .

نظام حوزه و حاشيه قابل تقسيم به واحدهاي مسكوني مختلف است . اگر بخواهيم كارايي يك ساخت ثابت را به طور نظام وار تعيين كنيم بايد از طرح حوزه و حاشيه استفاده كنيم .

حوزه مجاور نما ، حوزه آلفا نام دارد . در تصوير به علت وجود 2 نما دو حوزه آلفا داريم حوزه آلفا سه خصوصيت اصلي دارد :

1) جزئي از يك واحد مسكوني است    2) يك فضاي داخلي است   3) مجاور ديوار خارجي است .

نحوه قرارگيري حوزه آلفا در داخل واحد مسكوني بدين معني است كه اين حوزه جزئي از يك مكان خصوصي بزرگتر ، يعني يك واحد مسكوني است و از فضاي خارجي كه واحد مسكوني در آن واقع شده متمايز است .

 

تعريف حوزه آلفا به قرار زير است :

حوزه آلفا يك مكان داخلي است براي استفاده خصوصي و در مجاورت ديوار خارجي قرار دارد . بر اساس اين تعريف در هر فضا كه استفاده مسكوني دارد مي توان حوزه آلفا را تشخيص داد .